Học viện HKVN và Bộ Tham mưu Hải quân ký kết Chương trình phối hợp

IMG_3141
Tổ chức Teambuilding cho cán bộ, nhân viên thuộc Học viện
October 9, 2016
_HTB2391
Học viện HKVN tổ chức Lễ khai giảng năm học 2016 – 2017
October 9, 2016
TS. Nguyễn Thị Hải Hằng - Giám đốc Học viện và Chuẩn đô đốc Phạm Xuân Điệp - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân trao đổi biên bản ký kết.

Ngày 26/08/2016, tại Sở Chỉ huy khu vực phía Nam của Bộ Tham mưu Quân chủng Hải quân, Học viện HKVN và Bộ Tham mưu Hải quân đã tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác.

Nhiều nội dung quan trọng đã được hai đơn vị thống nhất và ký kết trong Chương trình này. Trong đó, đặc biệt là các nội dung phối hợp đào tạo về chuyên ngành hàng không cho lực lượng Không quân Hải quân.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

TS. Nguyễn Thị Hải Hằng - Giám đốc Học viện và Chuẩn đô đốc Phạm Xuân Điệp - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân trao đổi biên bản ký kết.

TS. Nguyễn Thị Hải Hằng – Giám đốc HVHK và Chuẩn đô đốc Phạm Xuân Điệp – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân trao đổi biên bản ký kết.