Khảo sát sinh viên tốt nghiệp

Báo cáo việc làm 2019
March 19, 2020
Khung khảo sát doanh nghiệp/ người sử dụng lao động
August 28, 2020

Anh/Chị vui lòng cung cấp thông tin theo các nội dung dưới đây bằng cách click chọn vào mỗi ô tương ứng cho mỗi câu trả lời theo Anh/Chị là phù hợp nhất.

https://forms.gle/WjHT26htvJEA9Hec7
Chúng tôi đảm bảo các thông tin cá nhân trong phiếu khảo sát được hoàn toàn bảo mật.