Kỹ năng mềm

October 18, 2016

Kinh nghiệm viết email

Gần đây, ad nhận được không ít phàn nàn của các đơn vị về việc sinh viên ứng tuyển không có kỹ năng khi gửi hồ […]