Tiếp viên hàng không được đào tạo như thế nào

Trung tâm Khai thác Tân Sơn Nhất (TOC) tuyển dụng chuyên viên đại diện hãng và điều hành khai thác – 2016
December 1, 2016
VIETJET AIR TUYỂN THỰC TẬP SINH FULLTIME
December 5, 2016
Attendant_3_buy2015_RF_Real

Ngoài tiêu chuẩn về chiều cao, ngoại hình, các tiếp viên phải học đi lại, giao tiếp, xử trí với khách gây rối, máy bay gặp

sự cố… trước khi được phục vụ trên các chuyến bay.