Thursday, 30 Jun 2022

Giới thiệu

Trung tâm hướng nghiệp – tư vấn việc làm cho sinh viên (tên giao dịch bằng tiếng Anh Career Orientation and Consulting) được thành lập theo quyết định số 747/ QĐ – HVHKVN ngày 01 tháng 10 năm 2012 với chức năng nhiệm vụ đa dạng, phong phú nhằm hoàn thiện hệ thống dịch vụ và hỗ trợ sinh viên tại Học viện Hàng không Việt Nam.

Chức năng

Trung tâm hướng nghiệp – tư vấn việc làm cho sinh viên là đơn vị trực thuộc Học viện Hàng không Việt Nam. Chức năng chính là tham mưu cho giám đốc tổ chức và quản lý các hoạt động hỗ trợ sinh viên về hoạt động tư vấn việc làm, công tác gắn nhà trường với các doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động nhằm nâng cao chất lượng sinh viên sau tốt nghiệp.

Nhiệm vụ

 

  • Chủ trì công tác liên lạc với các đối tác, phối hợp với các đơn vị chức năng, các tổ chức, cá nhân để giúp các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng lao động lựa chọn lao động phù hợp với yêu cầu công việc.
  • Cung cấp thông tin tuyển dụng và giới thiệu việc làm cho các đối tượng sinh viên của Trường.
  • Tổ chức các buổi giao lưu, hội thảo, hội nghị, hội chợ việc làm cho sinh viên.
  • Khảo sát, đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực và thông tin phản hồi của đơn vị sử dụng lao động về chất lượng, khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của sinh viên đã tốt nghiệp.
  • Tổ chức các hoạt động tư vấn các vấn đề về tâm lý – xã hội cho sinh viên, đảm nhận vai trò kết nối hội cựu sinh viên và Học viện.
  • Tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng và phương pháp làm việc nhằm trang bị cho sinh viên trước khi ra trường
  • Tham gia các diễn đàn, giao lưu đối thoại trực tiếp giữa doanh nghiệp và sinh viên.
.
Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn tuvanvieclamvaa.vn. Xin cảm ơn!
Copyright © 2021 - 2022 | tuvanvieclamvaa.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status