kỹ năng mềm

March 19, 2020

Báo cáo việc làm 2019

Thực hiện công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH, ngày 31 tháng 08 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo tình hình việc […]
May 18, 2017

Hội thảo ” Sinh viên khởi nghiệp”

Mùa hè đã đến! Đây cũng là lúc các bạn sinh viên chuẩn bị được cầm trên tay tấm bằng đại học, mảnh giấy chứng nhận […]
December 6, 2016

Kỹ năng thuyết trình – chinh phục nhà tuyển dụng

Phỏng vấn tuyển dụng luôn là được coi là “cánh cửa hẹp” gây đau đầu cho các bạn sinh viên, nhất là với những bạn chưa […]
December 6, 2016

Kỹ năng tìm kiếm việc làm trong môi trường quốc tế

K   ỹ năng tìm kiếm việc làm trong môi trường quốc tế Bước chân vào đời, ai cũng cần chuẩn bị cho mình một vài thứ […]