Khung khảo sát doanh nghiệp/ người sử dụng lao động

Khảo sát sinh viên tốt nghiệp
August 28, 2020

Nhằm nâng cao chất lượng chương trình đào tạo (CTĐT) và nhằm đáp ứng nhu cầu của Người sử dụng lao động, Học viện Hàng không Việt Nam (HVHKVN) trân trọng kính mời Quý Ông/Bà là đại diện của Cơ quan/Tổ chức có sử dụng người lao động(NLĐ) là Sinh viên tốt nhiệp (SVTN) của HVHKVN vui lòng dành chút thời gian cho ý kiến về chất lượng đào tạo của HVHKVN và cung cấp thông tin theo các nội dung dưới đây bằng cách đánh dấu vào ô phù hợp hoặc điền thông tin vào các khoảng trống. Chúng tôi đảm bảo các thông tin cá nhân trong Phiếu khảo sát hoàn toàn được bảo mật.

https://forms.gle/Tky9vmpmmYrU1u9WA